ANALIZA NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH


Ten rozdział został opracowany przez Janusza Typka

i został nieudolnie przerabiany na stronę www przeze mnie (BT)
Strona przygotowana jest na podstawie książki: "Teoria pomiarów", pod redakcją Henryka Szydłowskiego, PWN 1981.
Nieco skrócona wersja tego opracowania znajduje się w nowszych wydaniach skryptu "Ćwiczena laboratoryjne z fizyki " pod redakcją Tadeusza Rewaja.

Spis treści

1. POMIARY FIZYCZNE I NIEPEWNOŚCI POMIAROWE

1.1. Niepewności systematyczne

1.2. Niepewności przypadkowe

1.3. Podsumowanie

2. NIEPEWNOŚCI SYSTEMATYCZNE

2.1. Niepewności systematyczne pomiarów bezpośrednich

2.2. Niepewności systematyczne pomiarów pośrednich

2.3. Graficzne przedstawienie niepewności systematycznych

3. NIEPEWNOŚCI PRZYPADKOWE

3.1. Rozkład normalny

3.2. Populacja generalna, próba, estymatory

3.3. Rozkład Studenta, estymacja przedziałowa wartości oczekiwanej

3.4. Niepewność przypadkowa pomiarów pośrednich

3.5. Rozkład prostokątny

4. NIEPEWNOŚCI CAŁKOWITE

4.1. Pomiary bezpośrednie

4.2. Pomiary pośrednie

5. GRAFICZNA ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH

5.1. Zasady sporządzenia wykresów

5.2. Regresja liniowa

  1. Transformacja niektórych funkcji nieliniowych do postaci liniowej
  1. PYTANIA I ZADANIA
  2. TABELE
DALEJ